Tuesday, 26/01/2021 - 05:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Bắc

Hoạt động vệ sinh phòng chống dịch bệnh corona của các thầy cô giáo CB - GV - CNV

Hoạt động vệ sinh phòng chống dịch bệnh corona của các thầy cô giáo CB - GV - CNV

           Thực hiện theo công văn số 15/PGD-ĐT ngày 05/02/2020 về việc tham gia phòng chống nCOV. Sáng 05,06/2/2020 toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường có mặt ở trường từ 7h30' để tổng vệ sinh trường học.

          Toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã quét dọn, lau chùi bàn ghế toàn bộ khu vực lớp học, phòng chức năng, phòng làm việc, hành lang, cầu thang bằng nước lau nhà sunlight. Từng ngăn bàn, khe cửa, song cửa sổ... đều được các thầy cô lau chùi cẩn thận, rác ở các bồn cây cảnh, cống rãnh cũng được thu gom xử lý sạch sẽ( đốt cháy),... Sau đây là một số hình ảnh

- Thầy cô chủ nhiệm khối 6

https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84635139_612014452691804_5745776496622960640_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=wG8iNmfbe1MAX8Bc0_L&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=7229a9fe2db31c60bdc04ea4e42d3cfc&oe=5EC10088      https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84987879_475363910075286_6573781543444021248_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=Gv8KcqwD5EEAX9ZorNv&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=42cf8c600ae4a88514939ad290e2b961&oe=5ECAD9D3

- Thầy cô chủ nhiệm khối 7

https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/85043510_617987065704740_4359462182774112256_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=TWt-gj6PBA0AX83rNTU&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=bbc7e18f191691acdfb2828ea29f56cb&oe=5ECD41F7 https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/84358917_179239186507719_2642662079802114048_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=wam3rVtQXu8AX97G35R&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&_nc_tp=6&oh=09b4e2766508c5974a474409cc470df3&oe=5EC0A8B4

                - Thầy cô chủ nhiệm khối 8

https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/85220867_200834120969031_2551148769244610560_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=R8Qk9oPk7fEAX9tyxtz&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=d2b1219a1dc7efa343a97f7c41b10cb7&oe=5EC0797Dhttps://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84785140_654263658447465_2288824901382963200_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=6JNG7vQwvAcAX_L3N9I&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=3eb43376eda04af20ce242489c768191&oe=5EC9D5AD https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84834027_2252754548360908_1079104825108463616_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=SZVDir5geR4AX_gW75w&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=7383c5cde6326d5fce612002c037ddda&oe=5ECD7A24

                - Thầy cô chủ nhiệm khối 9

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84746434_487699345225510_3252252053753298944_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=yqi8VkhP_tgAX-hexGe&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=d2ed490ebdaa4c3460e38a7a355f6813&oe=5EBDC8BB  https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/85001149_169290791034477_6013755504973578240_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=CjnkhZFgSkMAX9Am1ES&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=bc7b25a008c6a45cdac51b4afa611c57&oe=5ED4669E

- Thầy Hiệu trưởng, thầy phó hiệu trưởng, các thầy cô giáo bộ môn và các nhân viên

https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84338519_219174442555153_3747506021145247744_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=tsGAADhq2sgAX_U9p_z&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=988ac1a7c896ed3f06faf34f8bf763ae&oe=5EBE227C https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84840824_189232102324807_4964958447301820416_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=S3rA_ZsidvEAX9xGDn4&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=b32772b3e90ef64aa7c650335f226661&oe=5EB59E82  https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84982139_719561991784867_8683523664546627584_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=f0BGtDaWPosAX-08f4S&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=d48bab7f7fcc935ac4a47b80717354a1&oe=5EBBA85Fhttps://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84001499_196269481488144_73645945958432768_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=ewMXgH02rS8AX-R2v4N&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=73678fea23bf5e82cf20754211895893&oe=5EC446E7

https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/85161867_129140551668124_3281044011267129344_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=AnA0LmRLQgoAX9tRs-T&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=b17596a327df585408d3b29a1bdb92f7&oe=5ECF8E49 https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84928856_178560363374268_378030325470593024_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=e5ZWAswEe9QAX_ngiFg&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=4ea718d5f50cfafb4c66199c364749ff&oe=5ED47E43 https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/84991466_165595044859086_8169993636352622592_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=VQgPxHzL6FsAX8_9Vce&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=12accf9f04962581b7eac94e4f095b95&oe=5EC6A666 https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/84932874_189041758842186_3438629458028789760_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=iYHLdHUnXLIAX8tzWgB&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&_nc_tp=6&oh=d81f28e87ec27620b52f776358611088&oe=5ED80818 

https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84785140_619575642162616_6214063622788743168_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=enQ_IeE1R8AAX_Ltuaq&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=5a4016d21149b628a2ab2dc000ff2c71&oe=5ECE9C2E https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/84732154_640743486673017_1667720029916889088_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=d3VgDNnAE2kAX_KdbO7&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=dd36439704df81870b0952807097d5b3&oe=5EBEE00Ehttps://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/84522334_211334666671876_341550737274175488_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=uTSCK59Pm4YAX-NtyYj&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=e5266128468a328623e0c5a90d9ca0f3&oe=5EC88E41 https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/85038131_215503606159640_5242541410548187136_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=DbIaLaIu8rEAX-t67Sd&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=07218d4f8e51a990c341802b0b0f375a&oe=5EDB2A96

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/84829809_548587152410321_199265574633603072_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=edMsDNWaXUAAX_l7_LD&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&_nc_tp=6&oh=574bdd70a194825a79870ef47e7b5f4b&oe=5EDA4A87https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/84749539_589524028446156_4437408795450146816_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=V7NpkfuDeJYAX95q0rj&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=dc7b516f1d354a94a9500be258c0f378&oe=5ECB00A8https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/84913467_2495023480625597_4570412920311119872_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=jaIDtAAAsMAAX_DE5ky&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=20b5c898c52e1ec6f17ae76b3aa75969&oe=5EBB8950https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/84997649_203224590868814_2463741554796265472_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ohc=zHcnb4fstwsAX_lPdZW&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=3d8ee6dd46eca679c2b654cb7972ce03&oe=5EDB1984

https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/84808210_515507665762684_1888911193553240064_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=0QP3ZsMKbJ8AX9vIfZQ&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=2620d6ea6e6f064a5dbeec61cf53b317&oe=5ED01D8C  https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/85008173_217520339285827_7196328437294825472_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=Ew4U897_e64AX9yyFVR&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=55f728a7c618cd18c108086156e742f4&oe=5EC51588https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/84735784_481768042755980_4910942164038451200_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=XuLDivPaKqUAX8HfulL&_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&oh=65eb7b5fa33d1dc03256b2e75b677047&oe=5ED945ED  https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/85162192_186239352718874_4027048735019106304_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=n8wrBbqHaesAX9nUS6h&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=3c8bbb5921a6805f2afa1f3d62520069&oe=5EC17623

Tác giả: Lê Thị Anh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 01 : 380
Năm 2021 : 380