GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Hòa Bắc - Di Linh - Lâm Đồng

Email:  thcshoabac@dilinh.edu.vn

Điện thoại: 02633873613

VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG THCS HOÀ BẮC

DI LINH - LÂM ĐỒNG

Trường THCS Hòa Bắc thuộc xã Hoà Bắc, ở phía nam huyện Di Linh. Nằm trên trục đường liên xã Hoà Trung - Hoà Bắc, cách Quốc 20 khoảng 10km. Nhà trường thành lập từ năm học 1997-1998. 

Thầy hiệu trưởng đầu tiên là thầy Hoàng Văn Mỹ

Thầy hiệu trưởng đương nhiệm là thầy Trần Văn Hoài